zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Szczęśliwy Numerek

Regulamin Szczęśliwego Numerka:

1. Szczęśliwy Numerek losowany jest przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego.
2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
3. Losowanie odbywa się rano, wynik zostaje wywieszony w niebieskiej gablocie na pierwszym piętrze.
4. W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko jeden raz.
5. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
6. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:
- odpowiedzi ustnej niezapowiedzianej;
 - z pisania niezapowiedzianej kartkówki;
 - z pracy domowej;
(Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.)
7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
- pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek;
- wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony;
- aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie)

Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju Szczęśliwego Numerka (decyduje nauczyciel danego przedmiotu);