zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Skład Samorządu Uczniowskiego

Z pewnością wiesz, że samorząd jest instytucją mającą wyrażać wolę uczniów danej szkoły. Za zadanie ma też przyjmowanie uchwał regulujących niektóre kwestie szkolne.

Jednak czy wiesz kto jest w samorządzie?

W wyborach do Samorządu Szkolnego które odbyły się we wrześniu 2014 wybrani zostali:

Przewodniczącą został Adam Charif kl. 3b

Zastępcą przewodniczącego została Natalia Widelska kl. 2c

Skarbnikiem/sekretarzem został Cezary Chmielowski kl. 2b

Opiekunem samorządu została pani Iwona Gac.

Członkiem samorządu został pan Piotr Gałązka.

Rzecznikiem praw ucznia został pan Krystian Matuszewski.

Informujemy również iż wszelkie dane i aktualności dotyczące Samorządu Uczniowskiego można znaleźć w srebrnej gablocie we wnęce na pierwszym piętrze naszej szkoły.

drukuj